Ürün Sorumluluk SigortasıÜrün Sorumluluk Sigortası İlgili Yazıları

  • ÜRÜN SORUMLULUK SİGORTASI NEDİR?

    Bu sigorta sözleşmesi ile sigortacı, sigortalıya karşı, sözleşmede tanımlanan ürünlerin kusurundan kaynaklanan tazminat talepleri ve isteme ilişkin makul giderler için sözleşme ile kararlaştırılan şartlar ve limitler dahilinde teminat sağlar.

    Devamı...
  • ÜRÜN SORUMLULUK SİGORTASI GENEL ŞAR...

    SİGORTANIN KAPSAMIl. Sigortanın KonusuBu sigorta sözleşmesi ile sigortacı, sigortalıya karşı, sözleşmede tanımlanan ürünlerin kusurundan kaynaklanan tazminat talepleri ve isteme ilişkin makul giderler için sözleşme ile kararlaştırılan şartlar ve limi...

    Devamı...