Özel Sağlık Sigortası
Özel Sağlık Sigortası İlgili Yazıları

  • ÖZEL SAĞLIK SİGORTASI GENEL ŞARTLAR...

    Madde 1- İşbu sigorta, sigortalıların sigorta süresi içinde hastalanmaları ve/veya herhangi bir kaza sonucu yaralanmaları halinde tedavileri için gerekli masrafları ile varsa gündelik tazminatları, bu genel şartlarla varsa özel şartlar çerçevesinde,...

    Devamı...
  • ÖZEL SAĞLIK SİGORTASI NEDİR?

    Sağlık sigortası kişilerin, tıbbi yardım, tedavi ve ilaç harcamalarına karşı teminat veren sigorta türüdür. Sigorta şirketlerinin tıbbi danışmanlarının onayı olmak kaydıyla, sigortalının, ameliyat, uzun veya kısa süreli tedaviler, ameliyat veya tedav...

    Devamı...