Kasko


Online Kasko Sigortası İlgili Yazıları

  • Kara Araçları Kasko Sigortası Genel...

    A -Sigortanın Kapsamı  A.1. Sigortanın Konusu  Bu sigorta ile sigortacı, sigortalının poliçede belirtilen ve karayolunda kullanma izni olan motorlu ve motorsuz kara araçlarından, römork veya karavanlardan iş makinelerinden, lastik...

    Devamı...
  • KASKO NEDİR?

    Kasko Sigortası; aracı, aşağıda yazılı tehlikelerin biri veya birkaçına karşı teminat altına alır. Poliçede belirtilmeleri koşuluyla, aracın standardının dışında yer alan her türlü aksesuar ve ses, iletişim, görüntü cihazları da sigorta kapsamı içind...

    Devamı...