İş Güvenliği Uzmanları (İSG)
Mesleki Sorumluluk Sigortası

İSG Uzmanı Sorumluluk Sigortası Teklif Formu İlgili Yazıları

  • İş Sağlığı ve Güvenliği Mesleki Sor...

    A. SİGORTANIN KAPSAMI   A.1. Sigortanın Konusu   Bu sigorta sözleşmesi ile sigortalının poliçede belirtilen ve ilgili taraflarca konusu tarif edilerek sınırları çizilen mesleki    faaliyeti ifa ederken;  &...

    Devamı...
  • İş Sağlığı ve Güvenliği Mesleki Sor...

    İSG Uzmanları Mesleki faaliyetlerini ifa ederken;-Sözleşme süresi içinde meydana gelen olay sonucu doğan ve sorumluluk hükümleri uyarınca tazmini sözleşme süresi içinde ya da sonrasında talep edilen zararlara karşı veya-Sözleşme yapılmadan önce veya...

    Devamı...